Tìm thủ tục

Cơ quan
Tên thủ tục
DANH SÁCH THỦ TỤC CỦA ĐƠN VỊ CỤC THUẾ TỈNH
Có: 171 Kết quả; Trang: 1/9
SttTên thủ tục
1Báo cáo cháy, hng, mt hoá đơn
2Báo cáo tình hình s dng hoá đơn
3Báo cáo v vic nhn in hoá đơn
4Báo cáo v vic truyn hoá đơn đin t ca t chc trung gian cung cp gii pháp hoá đơn din t
5Cp li giy chng nhn đăng ký thuế cho trưng hp mt, rách, nát Giy chng nhn đăng ký thuế
6Cp li Th mã s thuế cá nhân
7Cp li Thông báo mã s thuế
8Chm dt bán hàng thí đim hoàn thuế giá tr gia tăng cho ngưi nưc ngoài xut cnh
9Chm dt hiu lc mã s thuế đi vi doanh nghip, h kinh doanh, cá nhân kinh doanh
10Chm dt hiu lc mã s thuế đi vi đơn v có các đơn v trc thuc
11Chuyn đi áp dng các phương pháp tính thuế Giá tr gia tăng
12Đăng ký điu chnh bán hàng thí đim hoàn thuế giá tr gia tăng cho ngưi nưc ngoài xut cnh
13Đăng ký doanh nghip bán hàng thí đim hoàn thuế giá tr gia tăng cho ngưi nưc ngoài xut cnh
14Đăng ký hot đng kinh doanh dch v làm th tc v thuế đi vi Đi lý thuế
15Đăng ký lưu hành biên lai phí, l phí t in
16Đăng ký ngưi ph thuc gim tr gia cnh đi vi cá nhân có thu nhp t tin lương, tin công
17Đăng ký thuế đi vi ngưi np thuế là t chc sn xut kinh doanh không thành lp theo Lut doanh nghip: Trưng hp thành lp thêm đơn v trc thuc
18Đăng ký thuế đi vi trưng hp t chc, sp xếp li doanh nghip: Trưng hp bán doanh nghip đi vi doanh nghip không thành lp theo Lut doanh nghip
19Đăng ký thuế đi vi trưng hp t chc, sp xếp li doanh nghip: Trưng hp chia doanh nghip đi vi doanh nghip b chia
20Đăng ký thuế đi vi trưng hp t chc, sp xếp li doanh nghip: Trưng hp chia doanh nghip đi vi doanh nghip mi đưc chia
Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Sở, Ban, Ngành(2211)
Ban Dân tộc(6)
Kho bạc nhà nước(28)
Công An Tỉnh(67)
Bảo Hiểm Xã Hội(57)
Ban quản lý các khu công nghiệp(190)
Bộ chỉ huy quân sự(52)
Cục Thuế tỉnh (171)
Sở Kế hoạch và Đầu tư(64)
Sở Giáo dục và Đào tạo(29)
Sở Giao thông vận tải(78)
Ngân hàng nhà nước(90)
Ngân hàng Phát triển Việt Nam(375)
Sở Công thương(68)
Ngân hàng Chính sách Xã hội(127)
Sở Nội vụ(82)
Sở Tài Nguyên và Môi trường(62)
Sở Tài chính(41)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (69)
Sở Khoa học công nghệ(45)
Sở Thông tin và truyền thông(21)
Sở Nông nghiệp(76)
VPUBND Tỉnh(89)
Sở Tư pháp(100)
Sở Xây dựng(53)
Sở Y tế(73)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(92)
Thanh tra tỉnh(5)
Huyện, Thị xã, Thành phố(403)
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Châu Thành A
UBND Huyện Long Mỹ
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Thị Xã Ngã Bảy
UBND Huyện Vị Thuỷ
UBND TP Vị Thanh
Xã, Phường, Thị trấn(144)
UBND Phường Hiệp Thành
UBND Phường I
UBND Phường III
UBND Phường IV
UBND Phường V
UBND Phường VII
UBND Phường Ngã Bảy
UBND Phường Lái Hiếu
UBND Thị trấn Nàng Mau
UBND Thị trấn Cây Dương
UBND Thị trấn Búng Tàu
UBND Thị trấn Ngã Sáu
UBND Thị trấn Mái Dầm
UBND Thị trấn Một Ngàn
UBND Thị trấn Bảy Ngàn
UBND Thị trấn Cái Tắc
UBND Thị trấn Rạch Gồi
UBND Thị trấn Long Mỹ
UBND Thị trấn Trà Lồng
UBND Xã Đại Thành
UBND Xã Hoà An
UBND Xã Hiệp Hưng
UBND Xã Hiệp Lợi
UBND Xã Hỏa Lựu
UBND Xã Hỏa Tiến
UBND Xã Hòa Mỹ
UBND Xã Bình Thành
UBND Xã Long Thạnh
UBND Xã Đông Phước
UBND Xã Đông Phước A
UBND Xã Đông Phú
UBND Xã Đông Thạnh
UBND Xã Long Bình
UBND Xã Long Phú
UBND Xã Long Trị
UBND Xã Long Trị A
UBND Xã Lương Tâm
UBND Xã Lương Nghĩa
UBND Xã Thuận Hưng
UBND Xã Thạnh Hòa
UBND Xã Nhơn Nghĩa A
UBND xã Tân Tiến
UBND Xã Tân Thành
UBND Xã Phụng Hiệp
UBND Xã Tân Phước Hưng
UBND Xã Tân Bình
UBND Xã Phương Bình
UBND Xã Phương Phú
UBND Xã Tân Long
UBND Xã Phú Hữu
UBND Xã Phú Tân
UBND Xã Phú An
UBND Xã Thạnh Xuân
UBND Xã Tân Phú Thạnh
UBND Xã Tân Hòa
UBND Xã Tân Phú
UBND Xã Thuận Hòa
UBND Xã Vị Tân
UBND Xã Vị Thanh
UBND Xã Vị Thuỷ
UBND Xã Vĩnh Viễn
UBND Xã Trường Long Tây
UBND Xã Vị Bình
UBND Xã Vị Đông
UBND Xã Vị Thắng
UBND Xã Vị Trung
UBND Xã Vĩnh Thuận Tây
UBND Xã Vĩnh Trung
UBND Xã Vĩnh Tường
UBND Xã Trường Long A
UBND Xã Vĩnh Thuận Đông
UBND Xã Vĩnh Viễn A
UBND Xã Xà Phiên