Tìm thủ tục

Cơ quan
Tên thủ tục
DANH SÁCH THỦ TỤC CỦA ĐƠN VỊ UBND HUYỆN CHÂU THÀNH
Có: 403 Kết quả; Trang: 1/21
SttTên thủ tục
1Bán đu giá tài sn có giá tr dưi 50 triu đng
2Cp bn sao giy chng nhn kết hôn trưng hp cp xã không còn lưu s b
3Cp bn sao giy khai sinh trưng hp cp xã không còn lưu s b
4Cp bn sao giy khai sinh, giy chng t, giy chng nhn kết hôn t năm 1954 - 1975
5Cp bn sao giy t h tch t s h tch
6Cp bn sao quyết đnh thay đi, ci chính, xác đnh li dân tc, xác đnh li gii tính
7Cp bn sao văn bng, chng ch t s gc (cp tiu hc, cp trung hc cơ s)
8Cp chng ch quy hoch xây dng (trong khu vc đã có quy hoch chi tiết xây dng t l 1/500)
9Cp chng nhn t y tế p
10Cp đăng ký cho dòng tu, tu vin và các t chc thu hành tp th khác có phm vi hot đng trong huyn, th xã, thành ph
11Cp đi giy chng nhn có nhu cu chng nhn b sung quyn s tài sn gn lin vi đt (có nhu cu cp mi giy chng nhn)
12Cp đi giy chng nhn có nhu cu chng nhn b sung quyn s tài sn gn lin vi đt (không có nhu cu cp mi giy chng nhn)
13Cp đi giy chng nhn đăng ký kinh doanh cho h kinh doanh (thay đi ni dung đăng ký kinh doanh, đa đim, ngành ngh, vn)
14Cp đi giy chng nhn quyn s hu nhà
15Cp đi giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt (do b rách, nhòe , theo yêu cu ca ngưi s dng đt)
16Cp giy chng nhn b thương đi vi thương binh, ngưi hưng chính sách như thương binh
17Cp giy chng nhn b thương đi vi thương binh, ngưi hưng chính sách như thương binh
18Cp giy chng nhn con thương binh, bnh binh, lit sĩ, ngưi có công
19Cp giy chng nhn đăng ký hot đng chi nhánh, văn phòng đi din trc thuc hp tác xã
20Cp giy chng nhn đăng ký kinh doanh cho h kinh doanh
Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Sở, Ban, Ngành(2211)
Ban Dân tộc(6)
Kho bạc nhà nước(28)
Công An Tỉnh(67)
Bảo Hiểm Xã Hội(57)
Ban quản lý các khu công nghiệp(190)
Bộ chỉ huy quân sự(52)
Cục Thuế tỉnh (171)
Sở Kế hoạch và Đầu tư(64)
Sở Giáo dục và Đào tạo(29)
Sở Giao thông vận tải(78)
Ngân hàng nhà nước(90)
Ngân hàng Phát triển Việt Nam(375)
Sở Công thương(68)
Ngân hàng Chính sách Xã hội(127)
Sở Nội vụ(82)
Sở Tài Nguyên và Môi trường(62)
Sở Tài chính(41)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (69)
Sở Khoa học công nghệ(45)
Sở Thông tin và truyền thông(21)
Sở Nông nghiệp(76)
VPUBND Tỉnh(89)
Sở Tư pháp(100)
Sở Xây dựng(53)
Sở Y tế(73)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(92)
Thanh tra tỉnh(5)
Huyện, Thị xã, Thành phố(403)
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Châu Thành A
UBND Huyện Long Mỹ
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Thị Xã Ngã Bảy
UBND Huyện Vị Thuỷ
UBND TP Vị Thanh
Xã, Phường, Thị trấn(144)
UBND Phường Hiệp Thành
UBND Phường I
UBND Phường III
UBND Phường IV
UBND Phường V
UBND Phường VII
UBND Phường Ngã Bảy
UBND Phường Lái Hiếu
UBND Thị trấn Nàng Mau
UBND Thị trấn Cây Dương
UBND Thị trấn Búng Tàu
UBND Thị trấn Ngã Sáu
UBND Thị trấn Mái Dầm
UBND Thị trấn Một Ngàn
UBND Thị trấn Bảy Ngàn
UBND Thị trấn Cái Tắc
UBND Thị trấn Rạch Gồi
UBND Thị trấn Long Mỹ
UBND Thị trấn Trà Lồng
UBND Xã Đại Thành
UBND Xã Hoà An
UBND Xã Hiệp Hưng
UBND Xã Hiệp Lợi
UBND Xã Hỏa Lựu
UBND Xã Hỏa Tiến
UBND Xã Hòa Mỹ
UBND Xã Bình Thành
UBND Xã Long Thạnh
UBND Xã Đông Phước
UBND Xã Đông Phước A
UBND Xã Đông Phú
UBND Xã Đông Thạnh
UBND Xã Long Bình
UBND Xã Long Phú
UBND Xã Long Trị
UBND Xã Long Trị A
UBND Xã Lương Tâm
UBND Xã Lương Nghĩa
UBND Xã Thuận Hưng
UBND Xã Thạnh Hòa
UBND Xã Nhơn Nghĩa A
UBND xã Tân Tiến
UBND Xã Tân Thành
UBND Xã Phụng Hiệp
UBND Xã Tân Phước Hưng
UBND Xã Tân Bình
UBND Xã Phương Bình
UBND Xã Phương Phú
UBND Xã Tân Long
UBND Xã Phú Hữu
UBND Xã Phú Tân
UBND Xã Phú An
UBND Xã Thạnh Xuân
UBND Xã Tân Phú Thạnh
UBND Xã Tân Hòa
UBND Xã Tân Phú
UBND Xã Thuận Hòa
UBND Xã Vị Tân
UBND Xã Vị Thanh
UBND Xã Vị Thuỷ
UBND Xã Vĩnh Viễn
UBND Xã Trường Long Tây
UBND Xã Vị Bình
UBND Xã Vị Đông
UBND Xã Vị Thắng
UBND Xã Vị Trung
UBND Xã Vĩnh Thuận Tây
UBND Xã Vĩnh Trung
UBND Xã Vĩnh Tường
UBND Xã Trường Long A
UBND Xã Vĩnh Thuận Đông
UBND Xã Vĩnh Viễn A
UBND Xã Xà Phiên