Tìm thủ tục

Cơ quan
Tên thủ tục
DANH SÁCH THỦ TỤC CỦA ĐƠN VỊ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Có: 64 Kết quả; Trang: 1/4
SttTên thủ tục
1Bán doanh nghip tư nhân
2Cp giy chng nhn đu tư (trưng hp điu chnh d án dưi 300 t đng, không thuc lĩnh vc đu tư có điu kin)
3Cp giy chng nhn đu tư (trưng hp điu chnh d án trên 300 t đng, không thuc lĩnh vc đu tư có điu kin)
4Cp giy chng nhn đu tư (trưng hp d án dưi 300 t đng, không thuc lĩnh vc đu tư có điu kin)
5Cp giy chng nhn đu tư (trưng hp d án dưi 300 t đng, thuc lĩnh vc đu tư có điu kin)
6Cp giy chng nhn đu tư (trưng hp d án trên 300 t đng tr lên,không thuc lĩnh vc đu tư có điu kin)
7Cp giy chng nhn đu tư (trưng hp d án t 300 t đng tr lên, thuc lĩnh vc đu tư có điu kin)
8Cp li giy chng nhn đăng ký kinh doanh, giy chng nhn đăng ký hat đng ca doanh nghip b mt
9Cp li giy chng nhn đăng ký kinh doanh, giy chng nhn đăng ký hat đng ca doanh nghip trưng hp b rách, nát, cháy hoc b tiêu hy dưi các hình thc khác.
10Đăng ký kinh doanh
11Đăng ký tm ngng kinh doanh ca hp tác xã
12Đăng ký thay đi ngưi đi din theo pháp lut ca hp tác xã , danh sách ban qun tr, ban kim soát htx.
13Đăng ký thay đi trong trưng hp hp tác xã khai tr xã viên, có xã viên ra khi htx hoc kết np xã viên mi làm thay đi s lưng xã viên.
14Đăng ký thay đi vn điu l hp tác xã
15Đăng ký đi tên doanh nghip
16Đăng ký gii th chi nhánh
17Đăng ký gii th doanh nghip
18Đăng ký kinh doanh đi vi chuyn đi công ty c phn hoc công ty tnhh hai thành viên tr lên thành công ty tnhh mt thành viên.
19Đăng ký kinh doanh đi vi chuyn đi công ty tnhh mt thành viên thành công ty tnhh hai thành viên tr lên (nếu ch s hu công ty chuyn nhưng, cho, tng mt phn s hu ca mình ti công ty cho mt hoc mt s ngưi khác).
20Đăng ký kinh doanh đi vi chuyn đi công ty tnhh mt thành viên thành công ty tnhh hai thành viên tr lên (nếu công ty huy đng thêm vn góp t mt hoc mt s ngưi khác).
Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Sở, Ban, Ngành(2211)
Ban Dân tộc(6)
Kho bạc nhà nước(28)
Công An Tỉnh(67)
Bảo Hiểm Xã Hội(57)
Ban quản lý các khu công nghiệp(190)
Bộ chỉ huy quân sự(52)
Cục Thuế tỉnh (171)
Sở Kế hoạch và Đầu tư(64)
Sở Giáo dục và Đào tạo(29)
Sở Giao thông vận tải(78)
Ngân hàng nhà nước(90)
Ngân hàng Phát triển Việt Nam(375)
Sở Công thương(68)
Ngân hàng Chính sách Xã hội(127)
Sở Nội vụ(82)
Sở Tài Nguyên và Môi trường(62)
Sở Tài chính(41)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (69)
Sở Khoa học công nghệ(45)
Sở Thông tin và truyền thông(21)
Sở Nông nghiệp(76)
VPUBND Tỉnh(89)
Sở Tư pháp(100)
Sở Xây dựng(53)
Sở Y tế(73)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(92)
Thanh tra tỉnh(5)
Huyện, Thị xã, Thành phố(403)
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Châu Thành A
UBND Huyện Long Mỹ
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Thị Xã Ngã Bảy
UBND Huyện Vị Thuỷ
UBND TP Vị Thanh
Xã, Phường, Thị trấn(144)
UBND Phường Hiệp Thành
UBND Phường I
UBND Phường III
UBND Phường IV
UBND Phường V
UBND Phường VII
UBND Phường Ngã Bảy
UBND Phường Lái Hiếu
UBND Thị trấn Nàng Mau
UBND Thị trấn Cây Dương
UBND Thị trấn Búng Tàu
UBND Thị trấn Ngã Sáu
UBND Thị trấn Mái Dầm
UBND Thị trấn Một Ngàn
UBND Thị trấn Bảy Ngàn
UBND Thị trấn Cái Tắc
UBND Thị trấn Rạch Gồi
UBND Thị trấn Long Mỹ
UBND Thị trấn Trà Lồng
UBND Xã Đại Thành
UBND Xã Hoà An
UBND Xã Hiệp Hưng
UBND Xã Hiệp Lợi
UBND Xã Hỏa Lựu
UBND Xã Hỏa Tiến
UBND Xã Hòa Mỹ
UBND Xã Bình Thành
UBND Xã Long Thạnh
UBND Xã Đông Phước
UBND Xã Đông Phước A
UBND Xã Đông Phú
UBND Xã Đông Thạnh
UBND Xã Long Bình
UBND Xã Long Phú
UBND Xã Long Trị
UBND Xã Long Trị A
UBND Xã Lương Tâm
UBND Xã Lương Nghĩa
UBND Xã Thuận Hưng
UBND Xã Thạnh Hòa
UBND Xã Nhơn Nghĩa A
UBND xã Tân Tiến
UBND Xã Tân Thành
UBND Xã Phụng Hiệp
UBND Xã Tân Phước Hưng
UBND Xã Tân Bình
UBND Xã Phương Bình
UBND Xã Phương Phú
UBND Xã Tân Long
UBND Xã Phú Hữu
UBND Xã Phú Tân
UBND Xã Phú An
UBND Xã Thạnh Xuân
UBND Xã Tân Phú Thạnh
UBND Xã Tân Hòa
UBND Xã Tân Phú
UBND Xã Thuận Hòa
UBND Xã Vị Tân
UBND Xã Vị Thanh
UBND Xã Vị Thuỷ
UBND Xã Vĩnh Viễn
UBND Xã Trường Long Tây
UBND Xã Vị Bình
UBND Xã Vị Đông
UBND Xã Vị Thắng
UBND Xã Vị Trung
UBND Xã Vĩnh Thuận Tây
UBND Xã Vĩnh Trung
UBND Xã Vĩnh Tường
UBND Xã Trường Long A
UBND Xã Vĩnh Thuận Đông
UBND Xã Vĩnh Viễn A
UBND Xã Xà Phiên