Tìm thủ tục

Cơ quan
Tên thủ tục
DANH SÁCH THỦ TỤC CỦA ĐƠN VỊ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Có: 62 Kết quả; Trang: 1/4
SttTên thủ tục
1Cp gia hn giy phép hành ngh qun lý cht thi nguy hi (ctnh)
2Cp gia hn giy phép thăm dò khoáng sn
3Cp giy chúng nhn đ điu kin nhp khu phế liu
4Cp giy chng nhn quyn s dng đt cho các nông, lâm trưng.
5Cp giy chng nhn quyn s dng đt cho các t chc đang s dng đt
6Cp giy chng nhn quyn s dng đt cho hp tác xã nông nghip
7Cp giy chng nhn quyn s dng đt cho ngưi trúng đu giá quyn s dng đt, trúng đu thu d án có s dng đt trong trưng hp ngưi trúng đu giá, đu thu là t chc, ngưi vit nam đnh cư nưc ngoài, cá nhân nưc ngoài trúng đu giá quyn s dng đt, trúng đu thu d án có s dng đt
8Cp giy chng nhn quyn s dng đt cho t chc là pháp nhân mi đưc hình thành thông qua vic chia tách hoc sáp nhp đưc nhn quyn s dng đt t các t chc là pháp nhân b chia tách hoc sáp nhp
9Cp giy chng nhn quyn s dng đt đi vi t chc đã có quyết đnh giao đt, cho thuê đt ca u ban nhân dân tnh.
10Cp giy chng nhn quyn s dng đt trong khu công nghip, khu kinh tế, công ngh cao
11Cp giy phép chuyn nhưng quyn thăm dò khoáng sn
12Cp giy phép gia hn, điu chnh ni dung giy phép khai thác nưc dưi đt
13Cp giy phép gia hn, điu chnh ni dung giy phép khai thác, s dng nưc mt
14Cp giy phép gia hn, điu chnh ni dung giy phép thăm dò ngun nưc dưi đt
15Cp giy phép gia hn, điu chnh ni dung giy phép x nưc thi vào ngun nưc
16Cp giy phép hành ngh khoan nưc dưi đt
17Cp giy phép hoc cp điu chnh giy phép hành ngh qun lý cht thi nguy hi (ctnh)
18Cp giy phép khai thác, s dng nưc dưi đt
19cp giy phép khai thác, s dng nưc mt
20Cp giy phép thăm dò khoáng sn
Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Sở, Ban, Ngành(2211)
Ban Dân tộc(6)
Kho bạc nhà nước(28)
Công An Tỉnh(67)
Bảo Hiểm Xã Hội(57)
Ban quản lý các khu công nghiệp(190)
Bộ chỉ huy quân sự(52)
Cục Thuế tỉnh (171)
Sở Kế hoạch và Đầu tư(64)
Sở Giáo dục và Đào tạo(29)
Sở Giao thông vận tải(78)
Ngân hàng nhà nước(90)
Ngân hàng Phát triển Việt Nam(375)
Sở Công thương(68)
Ngân hàng Chính sách Xã hội(127)
Sở Nội vụ(82)
Sở Tài Nguyên và Môi trường(62)
Sở Tài chính(41)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (69)
Sở Khoa học công nghệ(45)
Sở Thông tin và truyền thông(21)
Sở Nông nghiệp(76)
VPUBND Tỉnh(89)
Sở Tư pháp(100)
Sở Xây dựng(53)
Sở Y tế(73)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(92)
Thanh tra tỉnh(5)
Huyện, Thị xã, Thành phố(403)
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Châu Thành A
UBND Huyện Long Mỹ
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Thị Xã Ngã Bảy
UBND Huyện Vị Thuỷ
UBND TP Vị Thanh
Xã, Phường, Thị trấn(144)
UBND Phường Hiệp Thành
UBND Phường I
UBND Phường III
UBND Phường IV
UBND Phường V
UBND Phường VII
UBND Phường Ngã Bảy
UBND Phường Lái Hiếu
UBND Thị trấn Nàng Mau
UBND Thị trấn Cây Dương
UBND Thị trấn Búng Tàu
UBND Thị trấn Ngã Sáu
UBND Thị trấn Mái Dầm
UBND Thị trấn Một Ngàn
UBND Thị trấn Bảy Ngàn
UBND Thị trấn Cái Tắc
UBND Thị trấn Rạch Gồi
UBND Thị trấn Long Mỹ
UBND Thị trấn Trà Lồng
UBND Xã Đại Thành
UBND Xã Hoà An
UBND Xã Hiệp Hưng
UBND Xã Hiệp Lợi
UBND Xã Hỏa Lựu
UBND Xã Hỏa Tiến
UBND Xã Hòa Mỹ
UBND Xã Bình Thành
UBND Xã Long Thạnh
UBND Xã Đông Phước
UBND Xã Đông Phước A
UBND Xã Đông Phú
UBND Xã Đông Thạnh
UBND Xã Long Bình
UBND Xã Long Phú
UBND Xã Long Trị
UBND Xã Long Trị A
UBND Xã Lương Tâm
UBND Xã Lương Nghĩa
UBND Xã Thuận Hưng
UBND Xã Thạnh Hòa
UBND Xã Nhơn Nghĩa A
UBND xã Tân Tiến
UBND Xã Tân Thành
UBND Xã Phụng Hiệp
UBND Xã Tân Phước Hưng
UBND Xã Tân Bình
UBND Xã Phương Bình
UBND Xã Phương Phú
UBND Xã Tân Long
UBND Xã Phú Hữu
UBND Xã Phú Tân
UBND Xã Phú An
UBND Xã Thạnh Xuân
UBND Xã Tân Phú Thạnh
UBND Xã Tân Hòa
UBND Xã Tân Phú
UBND Xã Thuận Hòa
UBND Xã Vị Tân
UBND Xã Vị Thanh
UBND Xã Vị Thuỷ
UBND Xã Vĩnh Viễn
UBND Xã Trường Long Tây
UBND Xã Vị Bình
UBND Xã Vị Đông
UBND Xã Vị Thắng
UBND Xã Vị Trung
UBND Xã Vĩnh Thuận Tây
UBND Xã Vĩnh Trung
UBND Xã Vĩnh Tường
UBND Xã Trường Long A
UBND Xã Vĩnh Thuận Đông
UBND Xã Vĩnh Viễn A
UBND Xã Xà Phiên