Tìm thủ tục

Cơ quan
Tên thủ tục
DANH SÁCH THỦ TỤC CỦA ĐƠN VỊ SỞ TÀI CHÍNH
Có: 41 Kết quả; Trang: 1/3
SttTên thủ tục
1 thanh tra gii quyết khiếu ni, t cáo tài chính
2Cp mã s các đơn v có quan h vi ngân sách
3Cp mã s d án đu tư
4Chi ngân sách cho cá nhân, t chc cp tnh không phi là đơn v d toán và chi ngoài d toán đi vi đơn v cp huyn
5Chuyn s dư tm ng và chuyn ngun sang năm sau
6Đăng ký mã s đơn v có quan h vi ngân sách cp cho các d án đu tư xây dng cơ bn
7Giám đnh kế toán, tài chính
8Giao d toán chi ngân sách cho các đơn v, cá nhân đã có ý kiến chp thun ca ubnd tnh (iso)
9Kê khai giá, đăng ký giá
10Kim tra vic thc hin chế đ tài chính, kế toán đi vi các đơn v hành chính s nghip, các doanh nghip có vn nhà nưc tham gia, các t chc, cá nhân s dng tin và tài sn ca nhà nưc
11Mua sm, điu chuyn, bán, thanh lý và tiêu hy tài sn nhà nưc
12Thm đnh d toán báo cáo đánh giá tác đng môi trưng ca d án đi vi nhng d án phê duyt trưc ngày 01/01/2011
13Thm đnh d toán chi phí kho sát đa, cht đa hình bưc lp d án đi vi nhng d án phê duyt trưc ngày 01/01/2011
14Thm đnh d toán đo đc phc v công tác bi hoàn gii phóng mt bng đi vi nhng d án phê duyt trưc ngày 01/01/2011
15Thm đnh giá cưc vn chuyn hành khách bng xe buýt trong đô th, khu công nghip
16Thm đnh giá sa cha tài sn
17Thm đnh giá tiêu th nưc sch trong sinh hot.
18Thm đnh giá tr tài sn đi vi tang vt ca v án
19Thm đnh phương án giá dch v xe ra vào bến ô tô
20Thm đnh phương án giá tài sn, hàng hóa, dch v thuc thm quyn quyết đnh giá ca ubnd tnh hu giang
Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Sở, Ban, Ngành(2211)
Ban Dân tộc(6)
Kho bạc nhà nước(28)
Công An Tỉnh(67)
Bảo Hiểm Xã Hội(57)
Ban quản lý các khu công nghiệp(190)
Bộ chỉ huy quân sự(52)
Cục Thuế tỉnh (171)
Sở Kế hoạch và Đầu tư(64)
Sở Giáo dục và Đào tạo(29)
Sở Giao thông vận tải(78)
Ngân hàng nhà nước(90)
Ngân hàng Phát triển Việt Nam(375)
Sở Công thương(68)
Ngân hàng Chính sách Xã hội(127)
Sở Nội vụ(82)
Sở Tài Nguyên và Môi trường(62)
Sở Tài chính(41)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (69)
Sở Khoa học công nghệ(45)
Sở Thông tin và truyền thông(21)
Sở Nông nghiệp(76)
VPUBND Tỉnh(89)
Sở Tư pháp(100)
Sở Xây dựng(53)
Sở Y tế(73)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(92)
Thanh tra tỉnh(5)
Huyện, Thị xã, Thành phố(403)
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Châu Thành A
UBND Huyện Long Mỹ
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Thị Xã Ngã Bảy
UBND Huyện Vị Thuỷ
UBND TP Vị Thanh
Xã, Phường, Thị trấn(144)
UBND Phường Hiệp Thành
UBND Phường I
UBND Phường III
UBND Phường IV
UBND Phường V
UBND Phường VII
UBND Phường Ngã Bảy
UBND Phường Lái Hiếu
UBND Thị trấn Nàng Mau
UBND Thị trấn Cây Dương
UBND Thị trấn Búng Tàu
UBND Thị trấn Ngã Sáu
UBND Thị trấn Mái Dầm
UBND Thị trấn Một Ngàn
UBND Thị trấn Bảy Ngàn
UBND Thị trấn Cái Tắc
UBND Thị trấn Rạch Gồi
UBND Thị trấn Long Mỹ
UBND Thị trấn Trà Lồng
UBND Xã Đại Thành
UBND Xã Hoà An
UBND Xã Hiệp Hưng
UBND Xã Hiệp Lợi
UBND Xã Hỏa Lựu
UBND Xã Hỏa Tiến
UBND Xã Hòa Mỹ
UBND Xã Bình Thành
UBND Xã Long Thạnh
UBND Xã Đông Phước
UBND Xã Đông Phước A
UBND Xã Đông Phú
UBND Xã Đông Thạnh
UBND Xã Long Bình
UBND Xã Long Phú
UBND Xã Long Trị
UBND Xã Long Trị A
UBND Xã Lương Tâm
UBND Xã Lương Nghĩa
UBND Xã Thuận Hưng
UBND Xã Thạnh Hòa
UBND Xã Nhơn Nghĩa A
UBND xã Tân Tiến
UBND Xã Tân Thành
UBND Xã Phụng Hiệp
UBND Xã Tân Phước Hưng
UBND Xã Tân Bình
UBND Xã Phương Bình
UBND Xã Phương Phú
UBND Xã Tân Long
UBND Xã Phú Hữu
UBND Xã Phú Tân
UBND Xã Phú An
UBND Xã Thạnh Xuân
UBND Xã Tân Phú Thạnh
UBND Xã Tân Hòa
UBND Xã Tân Phú
UBND Xã Thuận Hòa
UBND Xã Vị Tân
UBND Xã Vị Thanh
UBND Xã Vị Thuỷ
UBND Xã Vĩnh Viễn
UBND Xã Trường Long Tây
UBND Xã Vị Bình
UBND Xã Vị Đông
UBND Xã Vị Thắng
UBND Xã Vị Trung
UBND Xã Vĩnh Thuận Tây
UBND Xã Vĩnh Trung
UBND Xã Vĩnh Tường
UBND Xã Trường Long A
UBND Xã Vĩnh Thuận Đông
UBND Xã Vĩnh Viễn A
UBND Xã Xà Phiên