Tìm thủ tục

Cơ quan
Tên thủ tục
DANH SÁCH THỦ TỤC CỦA ĐƠN VỊ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Có: 78 Kết quả; Trang: 1/4
SttTên thủ tục
1B sung xe khai thác tuyến vn ti khách c đnh ni tnh, tuyến vn ti hành khách c đnh t 1000 (mt nghìn) ki lô mét tr xung
2Cp đăng ký có thi hn xe máy chuyên dùng
3Cp đăng ký tm thi xe máy chuyên dùng
4Cp đi phù hiu xe chy tuyến c đnh, xe hp đng, xe taxi và bin hiu xe vn chuyn khách xu lch
5Cp đi phù hiu xe chy tuyến c đnh, xe hp đng, xe taxi và bin hiu xe vn chuyn khách xu lch
6Cp giy chng nhn an toàn k thut và bo v môi trưng cho các loi phương tin thu ni đa hot đng trên sông, kênh, rch, h, đm, vnh do đa phương trc tiếp qun lý, bao gm: các tàu có sc ch ngưi dưi 50 ngưi;- các tàu không đng cơ có trng ti toàn phn dưi 200 tn; các tàu có đng cơ có tng công sut dưi 135 mã lc; các tàu ...
7Cp giy chng nhn cht lưng an toàn k thut và bo v môi trưng xe cơ gii ci to (nghiêm thu xe cơ gii ci to)
8Cp giy chng nhn cơ s đ điu kin đào to thuyn viên, ngưi lái phương tin thu ni đa t hng ba hn chế tr xung
9Cp giy chng nhn đăng ký li phương tin thu ni đa đi vi phương tin thay đi tính năng k thut (có đng cơ, công sut máy chính trên 20 mã lc, trng ti toàn phn trên 10t và có sc ch t 12 ngưi tr lên)
10Cp giy chng nhn đăng ký li phương tin thu ni đa đi vi trưng hp ch phương tin thay đi tr s hoc chuyn nơi đăng ký h khu (đi vi phương tin có đng cơ, công sut máy chính trên 20 mã lc, trng ti toàn phn trên 10 tn và có sc ch t 12 ngưi tr lên).
11Cp giy chng nhn đăng ký li phương tin thu ni đa đi vi trưng hp chuyn quyn s hu phương tin nhưng không thay đi cơ quan đăng ký phương tin (đi vi phương tin có đng cơ, công sut máy chính trên 20 mã lc, trng ti toàn phn trên 10 tn và có sc ch t 12 ngưi tr lên).
12Cp giy chng nhn đăng ký li phương tin thu ni đa đi vi trưng hp chuyn quyn s hu phương tin và thay đi cơ quan đăng ký phương tin (đi vi phương tin có đng cơ, công sut máy chính trên 20 mã lc, trng ti toàn phn trên 10t và có sc ch t 12 ngưi tr lên).
13Cp giy chng nhn đăng ký phương tin thu ni đa ln đu đi vi phương tin chưa khai thác (có đng cơ, công sut máy chính trên 20 mã lc, trng ti toàn phn trên 10 tn và có sc ch t 12 ngưi tr lên).
14Cp giy chng nhn đăng ký phương tin thu ni đa ln đu đi vi phương tin đang khai thác (có đng cơ, công sut máy chính trên 20 mã lc, trng ti toàn phn trên 10 tn và có sc ch t 12 ngưi tr lên).
15Cp giy chng nhn đăng ký, bin s xe máy chuyên dùng đăng ký ln đu cho t chc, cá nhân thuc s giao thông vn ti qun lý
16Cp giy chng nhn giáo viên dy thc hành lái xe ô tô
17Cp giy chng nhn thm đnh thiết kế xe cơ gii ci to
18Cp giy chng nhn, tem kim đnh an toàn k thut và bo v môi trưng đi vi xe cơ gii
19Cp giy phép kinh doanh vn ti
20Cp giy phép liên vn vit nam - camphuchia đi vi phương tin phi thương mi
Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Sở, Ban, Ngành(2211)
Ban Dân tộc(6)
Kho bạc nhà nước(28)
Công An Tỉnh(67)
Bảo Hiểm Xã Hội(57)
Ban quản lý các khu công nghiệp(190)
Bộ chỉ huy quân sự(52)
Cục Thuế tỉnh (171)
Sở Kế hoạch và Đầu tư(64)
Sở Giáo dục và Đào tạo(29)
Sở Giao thông vận tải(78)
Ngân hàng nhà nước(90)
Ngân hàng Phát triển Việt Nam(375)
Sở Công thương(68)
Ngân hàng Chính sách Xã hội(127)
Sở Nội vụ(82)
Sở Tài Nguyên và Môi trường(62)
Sở Tài chính(41)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (69)
Sở Khoa học công nghệ(45)
Sở Thông tin và truyền thông(21)
Sở Nông nghiệp(76)
VPUBND Tỉnh(89)
Sở Tư pháp(100)
Sở Xây dựng(53)
Sở Y tế(73)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(92)
Thanh tra tỉnh(5)
Huyện, Thị xã, Thành phố(403)
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Châu Thành A
UBND Huyện Long Mỹ
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Thị Xã Ngã Bảy
UBND Huyện Vị Thuỷ
UBND TP Vị Thanh
Xã, Phường, Thị trấn(144)
UBND Phường Hiệp Thành
UBND Phường I
UBND Phường III
UBND Phường IV
UBND Phường V
UBND Phường VII
UBND Phường Ngã Bảy
UBND Phường Lái Hiếu
UBND Thị trấn Nàng Mau
UBND Thị trấn Cây Dương
UBND Thị trấn Búng Tàu
UBND Thị trấn Ngã Sáu
UBND Thị trấn Mái Dầm
UBND Thị trấn Một Ngàn
UBND Thị trấn Bảy Ngàn
UBND Thị trấn Cái Tắc
UBND Thị trấn Rạch Gồi
UBND Thị trấn Long Mỹ
UBND Thị trấn Trà Lồng
UBND Xã Đại Thành
UBND Xã Hoà An
UBND Xã Hiệp Hưng
UBND Xã Hiệp Lợi
UBND Xã Hỏa Lựu
UBND Xã Hỏa Tiến
UBND Xã Hòa Mỹ
UBND Xã Bình Thành
UBND Xã Long Thạnh
UBND Xã Đông Phước
UBND Xã Đông Phước A
UBND Xã Đông Phú
UBND Xã Đông Thạnh
UBND Xã Long Bình
UBND Xã Long Phú
UBND Xã Long Trị
UBND Xã Long Trị A
UBND Xã Lương Tâm
UBND Xã Lương Nghĩa
UBND Xã Thuận Hưng
UBND Xã Thạnh Hòa
UBND Xã Nhơn Nghĩa A
UBND xã Tân Tiến
UBND Xã Tân Thành
UBND Xã Phụng Hiệp
UBND Xã Tân Phước Hưng
UBND Xã Tân Bình
UBND Xã Phương Bình
UBND Xã Phương Phú
UBND Xã Tân Long
UBND Xã Phú Hữu
UBND Xã Phú Tân
UBND Xã Phú An
UBND Xã Thạnh Xuân
UBND Xã Tân Phú Thạnh
UBND Xã Tân Hòa
UBND Xã Tân Phú
UBND Xã Thuận Hòa
UBND Xã Vị Tân
UBND Xã Vị Thanh
UBND Xã Vị Thuỷ
UBND Xã Vĩnh Viễn
UBND Xã Trường Long Tây
UBND Xã Vị Bình
UBND Xã Vị Đông
UBND Xã Vị Thắng
UBND Xã Vị Trung
UBND Xã Vĩnh Thuận Tây
UBND Xã Vĩnh Trung
UBND Xã Vĩnh Tường
UBND Xã Trường Long A
UBND Xã Vĩnh Thuận Đông
UBND Xã Vĩnh Viễn A
UBND Xã Xà Phiên