Tìm thủ tục

Cơ quan
Tên thủ tục
DANH SÁCH THỦ TỤC CỦA ĐƠN VỊ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Có: 375 Kết quả; Trang: 1/19
SttTên thủ tục
1 bo lãnh tdxk: thm đnh và phát hành thư bo lãnh \ thuc thm quyn quyết đnh ca giám đc s giao dch, chi nhánh nhpt.
2 bo lãnh tdxk: thm đnh và phát hành thư bo lãnh \ thuc thm quyn quyết đnh ca tng giám đc.
3 cho nhà xut khu vay: thm đnh, quyết đnh cho vay thuc thm quyn ca giám đc chi nhánh nhpt\khách hàng là hp tác xã\hình thc cho vay tng ln trưc khi giao hàng
4 cho nhà xut khu vay: thm đnh, quyết đnh cho vay thuc thm quyn ca tgđ nhpt\ khách hàng là hp tác xã\hình thc cho vay tng ln sau khi giao hàng
5 cho nhà xut khu vay: thm đnh, quyết đnh cho vay thuc thm quyn ca tgđ nhpt\khách hàng là các loi hình doanh nghip khác (ngoài hp tác xã và doanh nghip tư nhân)\hình thc cho vay hn mc.
6 bo lãnh tdxk: nhn n bt buc và thu hi n \ khách hàng tr n bng chuyn khon.
7 cho nhà xut khu vay: thm đnh, quyết đnh cho vay thuc thm quyn ca giám đc chi nhánh nhpt\khách hàng là hp tác xã\hình thc cho vay hn mc
8Bo lãnh cho doanh nghip vay vn ca nhtm: ký kết hp đng bo lãnh vay vn, hp đng thế chp tài sn, hp đng nhn n nguyên tc, phát hành chng thư bo lãnh đi vi doanh nghip có d án đu tư không phân cp cho s giao dch, chi nhánh nhpt
9Bo lãnh cho doanh nghip vay vn ca nhtm: sa đi hp đng bo lãnh vay vn, hp đng nhn n nguyên tc, phát hành chng thư bo lãnh sa đi đi vi doanh nghip có phương án sn xut kinh doanh vay vn bng ngoi t trong trưng hp ngân hàng thương mi điu chnh hp đng tín dng
10Bo lãnh cho doanh nghip vay vn ca nhtm: sa đi hp đng bo lãnh vay vn, hp đng nhn n nguyên tc, phát hành chng thư bo lãnh sa đi đi vi hp tác xã có phương án sn xut kinh doanh vay vn bng ngoi t trong trưng hp ngân hàng thương mi điu chnh hp đng tín dng
11Bo lãnh cho doanh nghip vay vn ca nhtm: sa đi hp đng bo lãnh vay vn, hp đng thế chp tài sn, hp đng nhn n nguyên tc, phát hành chng thư bo lãnh sa đi đi vi doanh nghip có d án không phân cp trong trưng hp doanh nghip chuyn đi, t chc li theo quy đnh ca pháp lut.
12Bo lãnh cho doanh nghip vay vn ca nhtm: sa đi hp đng bo lãnh vay vn, hp đng thế chp tài sn, hp đng nhn n nguyên tc, phát hành chng thư bo lãnh sa đi đi vi doanh nghip có d án không phân cp trong trưng hp ngân hàng thương mi điu chnh hp đng tín dng
13Bo lãnh cho doanh nghip vay vn ca nhtm: sa đi hp đng bo lãnh vay vn, hp đng thế chp tài sn, hp đng nhn n nguyên tc, phát hành chng thư bo lãnh sa đi đi vi doanh nghip có d án phân cp trong trưng hp doanh nghip chuyn đi, t chc li theo quy đnh ca pháp lut.
14Bo lãnh cho doanh nghip vay vn ca nhtm: sa đi hp đng bo lãnh vay vn, hp đng thế chp tài sn, hp đng nhn n nguyên tc, phát hành chng thư bo lãnh sa đi đi vi doanh nghip có d án phân cp vay vn bng ngoi t trong trưng hp doanh nghip chuyn đi, t chc li theo quy đnh ca pháp lut
15Bo lãnh cho doanh nghip vay vn ca nhtm: sa đi hp đng bo lãnh vay vn, hp đng thế chp tài sn, hp đng nhn n nguyên tc, phát hành chng thư bo lãnh sa đi đi vi doanh nghip có d án phân cp vay vn bng ngoi t trong trưng hp ngân hàng thương mi điu chnh hp đng tín dng
16Bo lãnh cho doanh nghip vay vn ca nhtm: sa đi hp đng bo lãnh vay vn, hp đng thế chp tài sn, hp đng nhn n nguyên tc, phát hành chng thư bo lãnh sa đi đi vi doanh nghip có phương án sn xut kinh doanh trong trưng hp doanh nghip chuyn đi, t chc li theo quy đnh ca pháp lut
17Bo lãnh cho doanh nghip vay vn ca nhtm: sa đi hp đng bo lãnh vay vn, hp đng thế chp tài sn, hp đng nhn n nguyên tc, phát hành chng thư bo lãnh sa đi đi vi doanh nghip có phương án sn xut kinh doanh vay vn bng ngoi t trong trưng hp doanh nghip chuyn đi, t chc li theo quy đnh ca pháp lut
18Bo lãnh cho doanh nghip vay vn ca nhtm: sa đi hp đng bo lãnh vay vn, hp đng thế chp tài sn, hp đng nhn n nguyên tc, phát hành chng thư bo lãnh sa đi đi vi hp tác xã có d án không phân cp trong trưng hp hp tác xã chuyn đi, t chc li theo quy đnh ca pháp lut
19Bo lãnh cho doanh nghip vay vn ca nhtm: sa đi hp đng bo lãnh vay vn, hp đng thế chp tài sn, hp đng nhn n nguyên tc, phát hành chng thư bo lãnh sa đi đi vi hp tác xã có d án không phân cp trong trưng hp ngân hàng thương mi điu chnh hp đng tín dng
20Bo lãnh cho doanh nghip vay vn ca nhtm: sa đi hp đng bo lãnh vay vn, hp đng thế chp tài sn, hp đng nhn n nguyên tc, phát hành chng thư bo lãnh sa đi đi vi hp tác xã có d án phân cp trong trưng hp ngân hàng thương mi điu chnh hp đng tín dng
Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Sở, Ban, Ngành(2211)
Ban Dân tộc(6)
Kho bạc nhà nước(28)
Công An Tỉnh(67)
Bảo Hiểm Xã Hội(57)
Ban quản lý các khu công nghiệp(190)
Bộ chỉ huy quân sự(52)
Cục Thuế tỉnh (171)
Sở Kế hoạch và Đầu tư(64)
Sở Giáo dục và Đào tạo(29)
Sở Giao thông vận tải(78)
Ngân hàng nhà nước(90)
Ngân hàng Phát triển Việt Nam(375)
Sở Công thương(68)
Ngân hàng Chính sách Xã hội(127)
Sở Nội vụ(82)
Sở Tài Nguyên và Môi trường(62)
Sở Tài chính(41)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (69)
Sở Khoa học công nghệ(45)
Sở Thông tin và truyền thông(21)
Sở Nông nghiệp(76)
VPUBND Tỉnh(89)
Sở Tư pháp(100)
Sở Xây dựng(53)
Sở Y tế(73)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(92)
Thanh tra tỉnh(5)
Huyện, Thị xã, Thành phố(403)
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Châu Thành A
UBND Huyện Long Mỹ
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Thị Xã Ngã Bảy
UBND Huyện Vị Thuỷ
UBND TP Vị Thanh
Xã, Phường, Thị trấn(144)
UBND Phường Hiệp Thành
UBND Phường I
UBND Phường III
UBND Phường IV
UBND Phường V
UBND Phường VII
UBND Phường Ngã Bảy
UBND Phường Lái Hiếu
UBND Thị trấn Nàng Mau
UBND Thị trấn Cây Dương
UBND Thị trấn Búng Tàu
UBND Thị trấn Ngã Sáu
UBND Thị trấn Mái Dầm
UBND Thị trấn Một Ngàn
UBND Thị trấn Bảy Ngàn
UBND Thị trấn Cái Tắc
UBND Thị trấn Rạch Gồi
UBND Thị trấn Long Mỹ
UBND Thị trấn Trà Lồng
UBND Xã Đại Thành
UBND Xã Hoà An
UBND Xã Hiệp Hưng
UBND Xã Hiệp Lợi
UBND Xã Hỏa Lựu
UBND Xã Hỏa Tiến
UBND Xã Hòa Mỹ
UBND Xã Bình Thành
UBND Xã Long Thạnh
UBND Xã Đông Phước
UBND Xã Đông Phước A
UBND Xã Đông Phú
UBND Xã Đông Thạnh
UBND Xã Long Bình
UBND Xã Long Phú
UBND Xã Long Trị
UBND Xã Long Trị A
UBND Xã Lương Tâm
UBND Xã Lương Nghĩa
UBND Xã Thuận Hưng
UBND Xã Thạnh Hòa
UBND Xã Nhơn Nghĩa A
UBND xã Tân Tiến
UBND Xã Tân Thành
UBND Xã Phụng Hiệp
UBND Xã Tân Phước Hưng
UBND Xã Tân Bình
UBND Xã Phương Bình
UBND Xã Phương Phú
UBND Xã Tân Long
UBND Xã Phú Hữu
UBND Xã Phú Tân
UBND Xã Phú An
UBND Xã Thạnh Xuân
UBND Xã Tân Phú Thạnh
UBND Xã Tân Hòa
UBND Xã Tân Phú
UBND Xã Thuận Hòa
UBND Xã Vị Tân
UBND Xã Vị Thanh
UBND Xã Vị Thuỷ
UBND Xã Vĩnh Viễn
UBND Xã Trường Long Tây
UBND Xã Vị Bình
UBND Xã Vị Đông
UBND Xã Vị Thắng
UBND Xã Vị Trung
UBND Xã Vĩnh Thuận Tây
UBND Xã Vĩnh Trung
UBND Xã Vĩnh Tường
UBND Xã Trường Long A
UBND Xã Vĩnh Thuận Đông
UBND Xã Vĩnh Viễn A
UBND Xã Xà Phiên