Tìm thủ tục

Cơ quan
Tên thủ tục
DANH SÁCH THỦ TỤC CỦA ĐƠN VỊ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Có: 21 Kết quả; Trang: 1/2
SttTên thủ tục
1Cp đăng ký thu tín hiu truyn hình nưc ngoài trc tiếp t v tinh:
2Cp giy chng nhn đăng ký s dng máy photocopy màu.
3Cp giy phép cung ng dch v chuyn phát thư (ni tnh)
4Cp giy phép hot đng in đi vi xut bn phm, sn phm báo chí, tem chng gi cho cơ s in ca đi phương
5Cp giy phép in gia công cho nưc ngoài các sn phm không phi là xut bn phm đi vi cơ s in ca cơ quan, t chc cá nhân thuc đa phương
6Cp giy phép in gia công xut bn phm cho nưc ngoài đi vi cơ s in ca đa phương
7Cp giy phép nhp khu xut bn phm không kinh doanh
8Cp giy phép t chc hi ch trin lãm, hi ch xut bn phm cho cơ quan, t chc, cá nhân ca đa phương; chi nhánh, văn phòng đi din, đơn v trc thuc ca cơ quan, t chc ca trung ương ti đa phương.
9Cp giy phép trưng bày t thông tin (cơ quan đi din nưc ngoài)
10Cp giy phép xut bn bn tin (trong tnh)
11Cp giy phép xut bn tài liu không kinh doanh cho cơ quan,t chc thuc đa phương, chi nhánh, văn phòng đi din, đơn v trc thuc cơ quan, t chc ca trung ương ti đa phương
12Cp giy xác nhn đăng ký in vàng mã
13Cp phép thành lp và hot đng ca cơ quan đi din, phóng viên thưng trú trong nưc ca các cơ quan báo chí
14Cp phép t chc hot đng liên quan đến thông tin báo chí ca cơ quan, t chc nưc ngoài.
15Cho phép hp báo
16Thm đnh h sơ đ ngh b thông tin và truyn thông cp phép thiết lp trang thông tin đin t tng hp
17Thm đnh h sơ và đ ngh cc báo chí cp và thu hi th nhà báo
18Thm tra và xác nhn vin thông công ích
19Th tc gii quyết khiếu ni
20Th tc gii quyết t cáo
Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Sở, Ban, Ngành(2211)
Ban Dân tộc(6)
Kho bạc nhà nước(28)
Công An Tỉnh(67)
Bảo Hiểm Xã Hội(57)
Ban quản lý các khu công nghiệp(190)
Bộ chỉ huy quân sự(52)
Cục Thuế tỉnh (171)
Sở Kế hoạch và Đầu tư(64)
Sở Giáo dục và Đào tạo(29)
Sở Giao thông vận tải(78)
Ngân hàng nhà nước(90)
Ngân hàng Phát triển Việt Nam(375)
Sở Công thương(68)
Ngân hàng Chính sách Xã hội(127)
Sở Nội vụ(82)
Sở Tài Nguyên và Môi trường(62)
Sở Tài chính(41)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (69)
Sở Khoa học công nghệ(45)
Sở Thông tin và truyền thông(21)
Sở Nông nghiệp(76)
VPUBND Tỉnh(89)
Sở Tư pháp(100)
Sở Xây dựng(53)
Sở Y tế(73)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(92)
Thanh tra tỉnh(5)
Huyện, Thị xã, Thành phố(403)
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Châu Thành A
UBND Huyện Long Mỹ
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Thị Xã Ngã Bảy
UBND Huyện Vị Thuỷ
UBND TP Vị Thanh
Xã, Phường, Thị trấn(144)
UBND Phường Hiệp Thành
UBND Phường I
UBND Phường III
UBND Phường IV
UBND Phường V
UBND Phường VII
UBND Phường Ngã Bảy
UBND Phường Lái Hiếu
UBND Thị trấn Nàng Mau
UBND Thị trấn Cây Dương
UBND Thị trấn Búng Tàu
UBND Thị trấn Ngã Sáu
UBND Thị trấn Mái Dầm
UBND Thị trấn Một Ngàn
UBND Thị trấn Bảy Ngàn
UBND Thị trấn Cái Tắc
UBND Thị trấn Rạch Gồi
UBND Thị trấn Long Mỹ
UBND Thị trấn Trà Lồng
UBND Xã Đại Thành
UBND Xã Hoà An
UBND Xã Hiệp Hưng
UBND Xã Hiệp Lợi
UBND Xã Hỏa Lựu
UBND Xã Hỏa Tiến
UBND Xã Hòa Mỹ
UBND Xã Bình Thành
UBND Xã Long Thạnh
UBND Xã Đông Phước
UBND Xã Đông Phước A
UBND Xã Đông Phú
UBND Xã Đông Thạnh
UBND Xã Long Bình
UBND Xã Long Phú
UBND Xã Long Trị
UBND Xã Long Trị A
UBND Xã Lương Tâm
UBND Xã Lương Nghĩa
UBND Xã Thuận Hưng
UBND Xã Thạnh Hòa
UBND Xã Nhơn Nghĩa A
UBND xã Tân Tiến
UBND Xã Tân Thành
UBND Xã Phụng Hiệp
UBND Xã Tân Phước Hưng
UBND Xã Tân Bình
UBND Xã Phương Bình
UBND Xã Phương Phú
UBND Xã Tân Long
UBND Xã Phú Hữu
UBND Xã Phú Tân
UBND Xã Phú An
UBND Xã Thạnh Xuân
UBND Xã Tân Phú Thạnh
UBND Xã Tân Hòa
UBND Xã Tân Phú
UBND Xã Thuận Hòa
UBND Xã Vị Tân
UBND Xã Vị Thanh
UBND Xã Vị Thuỷ
UBND Xã Vĩnh Viễn
UBND Xã Trường Long Tây
UBND Xã Vị Bình
UBND Xã Vị Đông
UBND Xã Vị Thắng
UBND Xã Vị Trung
UBND Xã Vĩnh Thuận Tây
UBND Xã Vĩnh Trung
UBND Xã Vĩnh Tường
UBND Xã Trường Long A
UBND Xã Vĩnh Thuận Đông
UBND Xã Vĩnh Viễn A
UBND Xã Xà Phiên