Tìm thủ tục

Cơ quan
Tên thủ tục
DANH SÁCH THỦ TỤC CỦA ĐƠN VỊ SỞ NÔNG NGHIỆP
Có: 76 Kết quả; Trang: 1/4
SttTên thủ tục
1 th tc gii quyết khiếu ni ln đu
2Cp chng ch hành ngh dch v thú y thu sn (gm hành ngh v chn đoán lâm sàng, kê đơn, chăm sóc sc khe đng vt thu sn, dch v tư vn v thú y thu sn)
3Cp chng ch hành ngh thú y (kinh doanh thuc thú y, chế phm sinh hc, vi sinh vt, hóa cht dùng trong thú y).
4Cp chng ch hành ngh thú y thy sn
5Cp chng nhn điu kin v sinh thú y cho cơ s: chăn nuôi tp trung, cơ s sn xut con ging; cơ s giết m đng vt, cơ s sơ chế, bo qun sn phm đng vt; khu cách ly kim dch, nơi tp trung đng vt, sn phm đng vt; ca hàng kinh doanh đng vt, sn phm đng vt; cơ s p trng (gi chung là cơ s), mi thành lp đưa vào hot đng.
6Cp gip giy chng ch hành ngh buôn bán thuc bvtv
7Cp giy chng ch hành ngh sx, gia công, sang chai, đóng gói thuc bvtv
8Cp giy chng ch hành ngh xông hơi kh trùng
9Cp giy chng nhn cơ s đt tiêu chun v sinh thú y thu sn.
10Cp giy chng nhn đã tham d các lp tp hun kiến thc chuyên môn và văn bn pháp lut mi v thuc bvtv.
11Cp giy chng nhn đ điu kin hành ngh xông hơi kh trùng
12Cp giy chng nhn đ điu kin kinh doanh thuc thú y.
13Cp giy chng nhn hun luyn chuyên môn v thuc bo v thc vt
14Cp giy chng nhn kim dch đng vt thu sn vn chuyn ra ngoài tnh.
15Cp giy chng nhn kim dch đng vt thu sn vn chuyn trong tnh.
16Cp giy chng nhn kim dch sn phm đng vt thu sn vn chuyn trong tnh.
17Cp giy chng nhn kim dch thc vt ni đa
18Cp giy chng nhn ngun gc lô cây con
19Cp giy chng nhn ngun gc lô ging cây trng lâm nghip
20Cp giy chng nhn tri nuôi gu
Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Sở, Ban, Ngành(2211)
Ban Dân tộc(6)
Kho bạc nhà nước(28)
Công An Tỉnh(67)
Bảo Hiểm Xã Hội(57)
Ban quản lý các khu công nghiệp(190)
Bộ chỉ huy quân sự(52)
Cục Thuế tỉnh (171)
Sở Kế hoạch và Đầu tư(64)
Sở Giáo dục và Đào tạo(29)
Sở Giao thông vận tải(78)
Ngân hàng nhà nước(90)
Ngân hàng Phát triển Việt Nam(375)
Sở Công thương(68)
Ngân hàng Chính sách Xã hội(127)
Sở Nội vụ(82)
Sở Tài Nguyên và Môi trường(62)
Sở Tài chính(41)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (69)
Sở Khoa học công nghệ(45)
Sở Thông tin và truyền thông(21)
Sở Nông nghiệp(76)
VPUBND Tỉnh(89)
Sở Tư pháp(100)
Sở Xây dựng(53)
Sở Y tế(73)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(92)
Thanh tra tỉnh(5)
Huyện, Thị xã, Thành phố(403)
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Châu Thành A
UBND Huyện Long Mỹ
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Thị Xã Ngã Bảy
UBND Huyện Vị Thuỷ
UBND TP Vị Thanh
Xã, Phường, Thị trấn(144)
UBND Phường Hiệp Thành
UBND Phường I
UBND Phường III
UBND Phường IV
UBND Phường V
UBND Phường VII
UBND Phường Ngã Bảy
UBND Phường Lái Hiếu
UBND Thị trấn Nàng Mau
UBND Thị trấn Cây Dương
UBND Thị trấn Búng Tàu
UBND Thị trấn Ngã Sáu
UBND Thị trấn Mái Dầm
UBND Thị trấn Một Ngàn
UBND Thị trấn Bảy Ngàn
UBND Thị trấn Cái Tắc
UBND Thị trấn Rạch Gồi
UBND Thị trấn Long Mỹ
UBND Thị trấn Trà Lồng
UBND Xã Đại Thành
UBND Xã Hoà An
UBND Xã Hiệp Hưng
UBND Xã Hiệp Lợi
UBND Xã Hỏa Lựu
UBND Xã Hỏa Tiến
UBND Xã Hòa Mỹ
UBND Xã Bình Thành
UBND Xã Long Thạnh
UBND Xã Đông Phước
UBND Xã Đông Phước A
UBND Xã Đông Phú
UBND Xã Đông Thạnh
UBND Xã Long Bình
UBND Xã Long Phú
UBND Xã Long Trị
UBND Xã Long Trị A
UBND Xã Lương Tâm
UBND Xã Lương Nghĩa
UBND Xã Thuận Hưng
UBND Xã Thạnh Hòa
UBND Xã Nhơn Nghĩa A
UBND xã Tân Tiến
UBND Xã Tân Thành
UBND Xã Phụng Hiệp
UBND Xã Tân Phước Hưng
UBND Xã Tân Bình
UBND Xã Phương Bình
UBND Xã Phương Phú
UBND Xã Tân Long
UBND Xã Phú Hữu
UBND Xã Phú Tân
UBND Xã Phú An
UBND Xã Thạnh Xuân
UBND Xã Tân Phú Thạnh
UBND Xã Tân Hòa
UBND Xã Tân Phú
UBND Xã Thuận Hòa
UBND Xã Vị Tân
UBND Xã Vị Thanh
UBND Xã Vị Thuỷ
UBND Xã Vĩnh Viễn
UBND Xã Trường Long Tây
UBND Xã Vị Bình
UBND Xã Vị Đông
UBND Xã Vị Thắng
UBND Xã Vị Trung
UBND Xã Vĩnh Thuận Tây
UBND Xã Vĩnh Trung
UBND Xã Vĩnh Tường
UBND Xã Trường Long A
UBND Xã Vĩnh Thuận Đông
UBND Xã Vĩnh Viễn A
UBND Xã Xà Phiên