Tìm thủ tục

Cơ quan
Tên thủ tục
DANH SÁCH THỦ TỤC CỦA ĐƠN VỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Có: 127 Kết quả; Trang: 1/7
SttTên thủ tục
1Th tc cho gia han n đi vi các chương trình tín dng mà ngưi vay tham gia vào t tk&vv:
2Th tc cho vay d án toàn dân tham gia qun lý ngun lc tnh tuyên quang (ifad).
3Th tc cho vay lưu v đi vi h nghèo
4Th tc gii ngân bng chuyn khon cho vay đi vi ban qun lý d án xã d ánnâng cao cht lưng cuc sng ph n nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô (d án unilever)
5Th tc gii ngân bng tin mt đến h vay vn d ánnâng cao cht lưng cuc sng ph n nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô (d án unilever)
6Th tc gii ngân các chương trình tín dng bng tin mt
7Th tc gii ngân cho vay các chương trình tín dng bng chuyn khon.
8Th tc gii quyết khiếu ni trong h thng nhcsxh
9Th tc gii quyết t cáo trong h thng nhcsxh
10Th tc huy đng tin gi ca nhcsxh: gi tin có tr lãi ca cá nhân
11Th tc huy đng tin gi ca nhcsxh: gi tin có tr lãi ca t chc
12Th tc huy đng tin gi ca nhcsxh: gi tin tiết kim
13Th tc huy đng tin gi ca nhcsxh: gi tin t nguyn không ly lãi ca khách hàng
14Th tc huy đng tin gi ca nhcsxh: rút tin có tr lãi ca cá nhân
15Th tc huy đng tin gi ca nhcsxh: rút tin có tr lãi ca t chc:
16Th tc huy đng tin gi ca nhcsxh: rút tin gi t nguyn không ly lãi ca khách hàng.
17Th tc huy đng tin gi ca nhcsxh: rút tin tiết kim
18Th tc huy đng tin gi tiết kim ca ngưi nghèo thông qua t tiết kim và vay vn (tk&vv): gi tin tiết kim ca ngưi nghèo thông qua t tk&vv.
19Th tc huy đng tin gi tiết kim ca ngưi nghèo thông qua t tiết kim và vay vn (tk&vv): rút tin tiết kim ca ngưi nghèo thông qua t tk&vv.
20Th tc m tài khon tin gi đi vi khách hàng là cá nhân:
Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Sở, Ban, Ngành(2211)
Ban Dân tộc(6)
Kho bạc nhà nước(28)
Công An Tỉnh(67)
Bảo Hiểm Xã Hội(57)
Ban quản lý các khu công nghiệp(190)
Bộ chỉ huy quân sự(52)
Cục Thuế tỉnh (171)
Sở Kế hoạch và Đầu tư(64)
Sở Giáo dục và Đào tạo(29)
Sở Giao thông vận tải(78)
Ngân hàng nhà nước(90)
Ngân hàng Phát triển Việt Nam(375)
Sở Công thương(68)
Ngân hàng Chính sách Xã hội(127)
Sở Nội vụ(82)
Sở Tài Nguyên và Môi trường(62)
Sở Tài chính(41)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (69)
Sở Khoa học công nghệ(45)
Sở Thông tin và truyền thông(21)
Sở Nông nghiệp(76)
VPUBND Tỉnh(89)
Sở Tư pháp(100)
Sở Xây dựng(53)
Sở Y tế(73)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(92)
Thanh tra tỉnh(5)
Huyện, Thị xã, Thành phố(403)
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Châu Thành A
UBND Huyện Long Mỹ
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Thị Xã Ngã Bảy
UBND Huyện Vị Thuỷ
UBND TP Vị Thanh
Xã, Phường, Thị trấn(144)
UBND Phường Hiệp Thành
UBND Phường I
UBND Phường III
UBND Phường IV
UBND Phường V
UBND Phường VII
UBND Phường Ngã Bảy
UBND Phường Lái Hiếu
UBND Thị trấn Nàng Mau
UBND Thị trấn Cây Dương
UBND Thị trấn Búng Tàu
UBND Thị trấn Ngã Sáu
UBND Thị trấn Mái Dầm
UBND Thị trấn Một Ngàn
UBND Thị trấn Bảy Ngàn
UBND Thị trấn Cái Tắc
UBND Thị trấn Rạch Gồi
UBND Thị trấn Long Mỹ
UBND Thị trấn Trà Lồng
UBND Xã Đại Thành
UBND Xã Hoà An
UBND Xã Hiệp Hưng
UBND Xã Hiệp Lợi
UBND Xã Hỏa Lựu
UBND Xã Hỏa Tiến
UBND Xã Hòa Mỹ
UBND Xã Bình Thành
UBND Xã Long Thạnh
UBND Xã Đông Phước
UBND Xã Đông Phước A
UBND Xã Đông Phú
UBND Xã Đông Thạnh
UBND Xã Long Bình
UBND Xã Long Phú
UBND Xã Long Trị
UBND Xã Long Trị A
UBND Xã Lương Tâm
UBND Xã Lương Nghĩa
UBND Xã Thuận Hưng
UBND Xã Thạnh Hòa
UBND Xã Nhơn Nghĩa A
UBND xã Tân Tiến
UBND Xã Tân Thành
UBND Xã Phụng Hiệp
UBND Xã Tân Phước Hưng
UBND Xã Tân Bình
UBND Xã Phương Bình
UBND Xã Phương Phú
UBND Xã Tân Long
UBND Xã Phú Hữu
UBND Xã Phú Tân
UBND Xã Phú An
UBND Xã Thạnh Xuân
UBND Xã Tân Phú Thạnh
UBND Xã Tân Hòa
UBND Xã Tân Phú
UBND Xã Thuận Hòa
UBND Xã Vị Tân
UBND Xã Vị Thanh
UBND Xã Vị Thuỷ
UBND Xã Vĩnh Viễn
UBND Xã Trường Long Tây
UBND Xã Vị Bình
UBND Xã Vị Đông
UBND Xã Vị Thắng
UBND Xã Vị Trung
UBND Xã Vĩnh Thuận Tây
UBND Xã Vĩnh Trung
UBND Xã Vĩnh Tường
UBND Xã Trường Long A
UBND Xã Vĩnh Thuận Đông
UBND Xã Vĩnh Viễn A
UBND Xã Xà Phiên